TIN SÀN
Ngày đăng: 13/02/2018
BLI: Notice of change in location of headquarters of member companies Back

BLI: Notice of change in location of headquarters of member companies

Attached Files:
1.BLI_2018.02.09_Notice of change in location of headquarters of member companies.doc

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
902.79
+0.9 (+0.10%)
101.50
-0.42 (-0.41%)
53.08
-0.21 (-0.40%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,207.2 +141.6 (+0.6%)
S&P500 2,616.1 +5.8 (+0.2%)
FTSE 100 -6,862.7 -32.3 (-0.5%)
Hang Seng -26,772.1 -130.0 (-0.5%)
Nikkei 225 -20,425.4 -17.4 (-0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên