TIN SÀN
Ngày đăng: 13/02/2018
PAN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thị Lệ Hằng Back

PAN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thị Lệ Hằng

Lê Thị Lệ Hằng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180213_20180213 - PAN - BC kqgd - Le Thi Le Hang.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
902.79
+0.9 (+0.10%)
101.50
-0.42 (-0.41%)
53.11
-0.19 (-0.35%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,207.2 +141.6 (+0.6%)
S&P500 2,616.1 +5.8 (+0.2%)
FTSE 100 -6,862.7 -32.3 (-0.5%)
Hang Seng -26,772.1 -130.0 (-0.5%)
Nikkei 225 -20,425.4 -17.4 (-0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên