TIN SÀN
Ngày đăng: 13/02/2018
HTI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Vũ Nhật Bình Back

HTI: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Vũ Nhật Bình

Vũ Nhật Bình thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180213_20180213 - HTI - TBGDCP NCLQ CDNB - VU NHAT BINH.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
902.30
+0.41 (+0.05%)
101.56
-0.37 (-0.36%)
53.26
-0.03 (-0.06%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,207.2 +141.6 (+0.6%)
S&P500 2,616.1 +5.8 (+0.2%)
FTSE 100 -6,862.7 -32.3 (-0.5%)
Hang Seng -26,772.1 -130.0 (-0.5%)
Nikkei 225 -20,425.4 -17.4 (-0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên