StockNews
Ngày đăng: 13/02/2018
SPH: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán SPH thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018 Back

SPH: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán SPH thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2018

.

Tài liệu đính kèm:
1.SPH_2018.2.13_9dc24db_CBTT48.pdf

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
958.36
-5.11 (-0.53%)
108.10
+0.18 (+0.17%)
52.47
-0.23 (-0.44%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,379.4 -327.2 (-1.3%)
S&P500 -2,768.8 -40.4 (-1.4%)
FTSE 100 7,026.8 +0.2 (+0.0%)
Hang Seng 25,561.4 +106.8 (+0.4%)
Nikkei 225 -22,532.1 -126.1 (-0.6%)
PHS – Phân tích cuối phiên