TIN SÀN
Ngày đăng: 14/03/2018
E1VFVN30: Basket of component securities _ 14 Mar 2018 Back

E1VFVN30: Basket of component securities _ 14 Mar 2018

Basket of component securities _ 14 Mar 2018 of E1VFVN30 ETF as follows: 

Attached Files:
20180314_E1VFVN30 180314 Basket of component securities _ 14 Mar 2018.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
970.16
-18.55 (-1.88%)
106.32
-1.77 (-1.64%)
56.80
-0.42 (-0.74%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,502.3 -460.2 (-1.8%)
S&P500 -2,800.7 -54.2 (-1.9%)
FTSE 100 -7,207.6 -147.7 (-2.0%)
Hang Seng -28,625.2 -488.2 (-1.7%)
Nikkei 225 -20,936.0 -691.3 (-3.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19