TIN SÀN
Ngày đăng: 14/03/2018
FUESSV50: Basket of component securities _ 14 Mar 2018 Back

FUESSV50: Basket of component securities _ 14 Mar 2018

Basket of component securities _ 14 Mar 2018 of SSIAM VNX50 ETF as follows: 

Attached Files:
20180314_FUESSV50 180314 Basket of component securities _ 14 Mar 2018.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
970.77
-17.94 (-1.81%)
106.63
-1.46 (-1.35%)
56.90
-0.32 (-0.56%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,502.3 -460.2 (-1.8%)
S&P500 -2,800.7 -54.2 (-1.9%)
FTSE 100 -7,207.6 -147.7 (-2.0%)
Hang Seng -28,625.2 -488.2 (-1.7%)
Nikkei 225 -20,936.0 -691.3 (-3.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19