TIN SÀN
Ngày đăng: 14/03/2018
MTV: Notice of expected record date for Annual General Meeting of Shareholders 2018 Back

MTV: Notice of expected record date for Annual General Meeting of Shareholders 2018

Vung Tau Environment Services and Urban Project Joint Stock Company announces on expected record date for Annual General Meeting of Shareholders 2018 as follows:

  • Expected record date: 05/04/2018

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
973.74
-14.97 (-1.51%)
106.70
-1.39 (-1.29%)
56.97
-0.26 (-0.45%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,502.3 -460.2 (-1.8%)
S&P500 -2,800.7 -54.2 (-1.9%)
FTSE 100 -7,207.6 -147.7 (-2.0%)
Hang Seng -28,625.2 -488.2 (-1.7%)
Nikkei 225 -20,936.0 -691.3 (-3.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19