TIN SÀN
Ngày đăng: 16/04/2018
VIR: ​Change in personnel Back

VIR: ​Change in personnel


Vung Tau Intourco Resort JSC announces change in personnel as following:
- Resigned: Mr. Nguyen Ton Hoang
- Position: Chair of the Board
- Effective date: 13/04/2018

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
970.75
-17.96 (-1.82%)
106.50
-1.59 (-1.47%)
56.80
-0.43 (-0.74%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,502.3 -460.2 (-1.8%)
S&P500 -2,800.7 -54.2 (-1.9%)
FTSE 100 -7,207.6 -147.7 (-2.0%)
Hang Seng -28,625.2 -488.2 (-1.7%)
Nikkei 225 -20,936.0 -691.3 (-3.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19