TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
MGC: Selection of Auditor for Fiscal year 2018 Back

MGC: Selection of Auditor for Fiscal year 2018


 
On 12/06/2018, the Company announced that PKF Vietnam Co. LTd has been selected as Auditor for Fiscal year 2018

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
975.75
+5.17 (+0.53%)
106.68
+0.38 (+0.35%)
55.52
+0.05 (+0.09%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,954.4 +63.1 (+0.2%)
S&P500 2,784.7 +4.9 (+0.2%)
FTSE 100 7,228.6 +49.5 (+0.7%)
Hang Seng 28,514.1 +285.9 (+1.0%)
Nikkei 225 -21,357.9 -73.5 (-0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên