TIN PHS
Ngày đăng: 30/07/2018
SJF & DHG: Announcement Adjusted maximum loan and/or mortgage price Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
952.04
-8.21 (-0.85%)
106.65
-0.65 (-0.61%)
53.47
-0.4 (-0.75%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -24,370.2 -53.0 (-0.2%)
S&P500 -2,636.8 -0.9 (-0.0%)
FTSE 100 6,806.9 +85.4 (+1.3%)
Hang Seng 26,128.5 +356.9 (+1.4%)
Nikkei 225 21,498.2 +350.2 (+1.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên