TIN SÀN
Ngày đăng: 10/08/2018
LCW: Financial Statement Quarter 2/2018 Back

LCW: Financial Statement Quarter 2/2018

Attached Files:
1.LCW-2018.8.10-Financial Statement Quarter 2_2018.zip

HNX

Source: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
971.45
-17.26 (-1.75%)
106.53
-1.56 (-1.44%)
56.93
-0.29 (-0.51%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,502.3 -460.2 (-1.8%)
S&P500 -2,800.7 -54.2 (-1.9%)
FTSE 100 -7,207.6 -147.7 (-2.0%)
Hang Seng -28,625.2 -488.2 (-1.7%)
Nikkei 225 -20,936.0 -691.3 (-3.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19