TIN SÀN
Ngày đăng: 14/09/2018
HSG: Setting up branches at the Southern Back

HSG: Setting up branches at the Southern

On September 12, 2018, the BODs of Hoa Sen Group issued Resolution No.81/NQ/HĐQT/2018 about the establishment of branches at the Southern, specifically as follows:

Attached Files:
20180914_HSG 180914 Setting up branches at the Southern - PV.pdf

HOSE

Source: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
974.48
+3.9 (+0.40%)
106.35
+0.05 (+0.05%)
55.54
+0.07 (+0.12%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,954.4 +63.1 (+0.2%)
S&P500 2,784.7 +4.9 (+0.2%)
FTSE 100 7,228.6 +49.5 (+0.7%)
Hang Seng 28,514.1 +285.9 (+1.0%)
Nikkei 225 -21,357.9 -73.5 (-0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên