TIN SÀN
Ngày đăng: 14/09/2018
HSG: Setting up branches at the Southern Back

HSG: Setting up branches at the Southern

On September 12, 2018, the BODs of Hoa Sen Group issued Resolution No.81/NQ/HĐQT/2018 about the establishment of branches at the Southern, specifically as follows:

Attached Files:
20180914_HSG 180914 Setting up branches at the Southern - PV.pdf

HOSE

Source: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
989.46
+7.42 (+0.76%)
106.01
+0.87 (+0.83%)
58.46
+0.45 (+0.77%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,112.5 +22.9 (+0.1%)
S&P500 2,889.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,394.4 +37.0 (+0.5%)
Hang Seng 27,498.8 +271.6 (+1.0%)
Nikkei 225 -20,972.7 -151.3 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19