TIN SÀN
Ngày đăng: 14/09/2018
HSG: Setting up branches at the Southern Back

HSG: Setting up branches at the Southern

On September 12, 2018, the BODs of Hoa Sen Group issued Resolution No.81/NQ/HĐQT/2018 about the establishment of branches at the Southern, specifically as follows:

Attached Files:
20180914_HSG 180914 Setting up branches at the Southern - PV.pdf

HOSE

Source: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
898.19
+1.04 (+0.12%)
103.01
+2 (+1.98%)
52.01
+0.76 (+1.49%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,289.3 +208.8 (+0.8%)
S&P500 2,730.2 +28.6 (+1.1%)
FTSE 100 7,038.0 +4.2 (+0.1%)
Hang Seng 26,103.3 +448.9 (+1.8%)
Nikkei 225 -21,797.1 -6.6 (-0.0%)
PHS – Phân tích cuối phiên