StockNews
Ngày đăng: 09/11/2018
VAV: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Back

VAV: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

.

Tài liệu đính kèm:
1.VAV_2018.11.9_5ef07c1_CBTT_DKKD_lan_6_signed.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
970.22
-18.49 (-1.87%)
106.35
-1.74 (-1.61%)
56.80
-0.42 (-0.74%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,502.3 -460.2 (-1.8%)
S&P500 -2,800.7 -54.2 (-1.9%)
FTSE 100 -7,207.6 -147.7 (-2.0%)
Hang Seng -28,625.2 -488.2 (-1.7%)
Nikkei 225 -20,936.0 -691.3 (-3.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19