StockNews
Ngày đăng: 09/11/2018
SGC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 1 năm 2018 băng tiền Back

SGC thông báo trả cổ tức 15% đợt 1 năm 2018

CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện là 15% (tương ứng 01 cổ phiếu nhận 1,500 đồng).

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 20/11/2018. Ngày thanh toán sẽ là ngày 25/12/2018.

Tài liệu đính kèm:
1.SGC_2018.11.9_fab2566_SGC_TB_ChotDanhSach_CoTuc.PDF

Phương Nguyễn

FILI

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
903.76
+1.87 (+0.21%)
101.61
-0.31 (-0.31%)
53.24
-0.05 (-0.09%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,207.2 +141.6 (+0.6%)
S&P500 2,616.1 +5.8 (+0.2%)
FTSE 100 -6,862.7 -32.3 (-0.5%)
Hang Seng -26,772.1 -130.0 (-0.5%)
Nikkei 225 -20,425.4 -17.4 (-0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên