StockNews
Ngày đăng: 09/11/2018
SGC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 1 năm 2018 băng tiền Back

SGC thông báo trả cổ tức 15% đợt 1 năm 2018

CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện là 15% (tương ứng 01 cổ phiếu nhận 1,500 đồng).

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 20/11/2018. Ngày thanh toán sẽ là ngày 25/12/2018.

Tài liệu đính kèm:
1.SGC_2018.11.9_fab2566_SGC_TB_ChotDanhSach_CoTuc.PDF

Phương Nguyễn

FILI

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
970.16
-18.55 (-1.88%)
106.34
-1.75 (-1.62%)
56.82
-0.41 (-0.72%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,502.3 -460.2 (-1.8%)
S&P500 -2,800.7 -54.2 (-1.9%)
FTSE 100 -7,207.6 -147.7 (-2.0%)
Hang Seng -28,625.2 -488.2 (-1.7%)
Nikkei 225 -20,936.0 -691.3 (-3.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19