StockNews
Ngày đăng: 09/11/2018
SGC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 1 năm 2018 băng tiền Back

SGC thông báo trả cổ tức 15% đợt 1 năm 2018

CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện là 15% (tương ứng 01 cổ phiếu nhận 1,500 đồng).

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 20/11/2018. Ngày thanh toán sẽ là ngày 25/12/2018.

Tài liệu đính kèm:
1.SGC_2018.11.9_fab2566_SGC_TB_ChotDanhSach_CoTuc.PDF

Phương Nguyễn

FILI

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
916.06
+17.87 (+1.99%)
103.95
+0.93 (+0.91%)
52.40
+0.38 (+0.74%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,413.2 +123.9 (+0.5%)
S&P500 2,736.3 +6.1 (+0.2%)
FTSE 100 -7,013.9 -24.1 (-0.3%)
Hang Seng 26,183.5 +80.2 (+0.3%)
Nikkei 225 21,756.3 +76.0 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên