StockNews
Ngày đăng: 09/11/2018
MTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Back

MTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu đính kèm:
1.MTP_2018.11.9_6337289_0911_Tai_lieu_bo_sung_hop_DHCD_bat_thuong_2019__Da_ky.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
916.06
+17.87 (+1.99%)
103.95
+0.93 (+0.91%)
52.40
+0.38 (+0.74%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,413.2 +123.9 (+0.5%)
S&P500 2,736.3 +6.1 (+0.2%)
FTSE 100 -7,013.9 -24.1 (-0.3%)
Hang Seng 26,183.5 +80.2 (+0.3%)
Nikkei 225 21,756.3 +76.0 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên