StockNews
Ngày đăng: 09/11/2018
MTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Back

MTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu đính kèm:
1.MTP_2018.11.9_6337289_0911_Tai_lieu_bo_sung_hop_DHCD_bat_thuong_2019__Da_ky.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
903.74
+1.85 (+0.21%)
101.59
-0.34 (-0.33%)
53.19
-0.1 (-0.19%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,207.2 +141.6 (+0.6%)
S&P500 2,616.1 +5.8 (+0.2%)
FTSE 100 -6,862.7 -32.3 (-0.5%)
Hang Seng -26,772.1 -130.0 (-0.5%)
Nikkei 225 -20,425.4 -17.4 (-0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên