TIN SÀN
Ngày đăng: 09/11/2018
SAP: Thay đổi nhân sự Back

SAP: Thay đổi nhân sự

.

Tài liệu đính kèm:
1.SAP_2018.11.9_f01bb1d_QD_BO_NHIEM_GDKTT.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
972.42
-16.29 (-1.65%)
106.50
-1.59 (-1.47%)
56.96
-0.27 (-0.46%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,502.3 -460.2 (-1.8%)
S&P500 -2,800.7 -54.2 (-1.9%)
FTSE 100 -7,207.6 -147.7 (-2.0%)
Hang Seng -28,625.2 -488.2 (-1.7%)
Nikkei 225 -20,936.0 -691.3 (-3.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19