TIN SÀN
Ngày đăng: 09/11/2018
SAP: Thay đổi nhân sự Back

SAP: Thay đổi nhân sự

.

Tài liệu đính kèm:
1.SAP_2018.11.9_f01bb1d_QD_BO_NHIEM_GDKTT.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
902.30
+0.41 (+0.05%)
101.56
-0.37 (-0.36%)
53.17
-0.12 (-0.23%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,207.2 +141.6 (+0.6%)
S&P500 2,616.1 +5.8 (+0.2%)
FTSE 100 -6,862.7 -32.3 (-0.5%)
Hang Seng -26,772.1 -130.0 (-0.5%)
Nikkei 225 -20,425.4 -17.4 (-0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên