StockNews
Ngày đăng: 09/11/2018
NBR: Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình (Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 08/11/2018) Back

NBR: Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình (Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 08/11/2018)

.

Tài liệu đính kèm:
1.NBR_2018.11.9_b37dbff_NQ_so_12_daky.pdf.PDF

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
916.06
+17.87 (+1.99%)
103.95
+0.93 (+0.91%)
52.40
+0.38 (+0.74%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,413.2 +123.9 (+0.5%)
S&P500 2,736.3 +6.1 (+0.2%)
FTSE 100 -7,013.9 -24.1 (-0.3%)
Hang Seng 26,183.5 +80.2 (+0.3%)
Nikkei 225 21,756.3 +76.0 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên