TIN SÀN
Ngày đăng: 09/11/2018
E1VFVN30: Basket of component securities 09 Nov 2018 Back

E1VFVN30: Basket of component securities 09 Nov 2018

Basket of component securities 09 Nov 2018 of VFMVN30 ETF as follows:

Attached Files:
20181109_E1VFVN30 181109 Basket of component securities 09 Nov 2018.pdf

HOSE

Source: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
973.63
-15.08 (-1.53%)
106.68
-1.41 (-1.30%)
56.95
-0.28 (-0.49%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,502.3 -460.2 (-1.8%)
S&P500 -2,800.7 -54.2 (-1.9%)
FTSE 100 -7,207.6 -147.7 (-2.0%)
Hang Seng -28,625.2 -488.2 (-1.7%)
Nikkei 225 -20,936.0 -691.3 (-3.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19