TIN SÀN
Ngày đăng: 09/11/2018
FUESSV50: NAV 07 Nov 2018 Back

FUESSV50: NAV 07 Nov 2018

NAV 07 Nov 2018 of SSIAM VNX50 ETF as follows:

Attached Files:
20181109_FUESSV50 181108 NAV 07 Nov 2018.pdf

HOSE

Source: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
970.11
-18.6 (-1.88%)
106.52
-1.57 (-1.45%)
56.84
-0.38 (-0.67%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,502.3 -460.2 (-1.8%)
S&P500 -2,800.7 -54.2 (-1.9%)
FTSE 100 -7,207.6 -147.7 (-2.0%)
Hang Seng -28,625.2 -488.2 (-1.7%)
Nikkei 225 -20,936.0 -691.3 (-3.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19