TIN SÀN
Ngày đăng: 09/11/2018
STB: Change of Trading Office Address Back

STB: Change of Trading Office Address

Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank disclosed the change of Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank  - Nha Be Branch – Can Gio Trading Office address as follows:

- Old address: 199/3 Duyen Hai street, Can Thach town, Can Gio district, HCM City.

- New address: 273/3 Mieu Ba Area, Can Thach town, Can Gio district, HCM city.

HOSE

Source: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
972.57
-16.14 (-1.63%)
106.57
-1.52 (-1.41%)
56.90
-0.33 (-0.57%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,502.3 -460.2 (-1.8%)
S&P500 -2,800.7 -54.2 (-1.9%)
FTSE 100 -7,207.6 -147.7 (-2.0%)
Hang Seng -28,625.2 -488.2 (-1.7%)
Nikkei 225 -20,936.0 -691.3 (-3.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19