TIN SÀN
Ngày đăng: 09/11/2018
BT6: Thông báo về việc đưa cổ phiếu BT6 ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch Back

BT6: Thông báo về việc đưa cổ phiếu BT6 ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

Pursuant to Regulation on organization and management of UPCoM of HNX attached to Decision No.455/QD-SGDHN dated  June 20, 2017, HNX announces that the trading restriction status will be removed as follows:
-          Issuer: Beton 6 JSC
-          Stock code: BT6
-          Effective date: 12/11/2018
-          Reason: The company resolved the Trading restriction situation.

HNX

Source: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
970.22
-18.49 (-1.87%)
106.36
-1.73 (-1.60%)
56.79
-0.43 (-0.76%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,502.3 -460.2 (-1.8%)
S&P500 -2,800.7 -54.2 (-1.9%)
FTSE 100 -7,207.6 -147.7 (-2.0%)
Hang Seng -28,625.2 -488.2 (-1.7%)
Nikkei 225 -20,936.0 -691.3 (-3.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19