StockNews
Ngày đăng: 20/05/2019
DGW: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 Back

DGW: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21

Công ty Cổ phần Thế Giới Số thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190520_20190520 - DGW - CBTT Giay DKDN thay doi lan thu 21.pdf

HOSE

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
994.75
+7.53 (+0.76%)
104.13
+0.1 (+0.09%)
56.78
+0.08 (+0.15%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 0.0 0.0 (0.0%)
S&P500 2,978.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,282.3 +11.2 (+0.2%)
Hang Seng 26,690.8 +175.2 (+0.7%)
Nikkei 225 21,199.6 +113.6 (+0.5%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19