TIN SÀN
Ngày đăng: 20/05/2019
HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một Back

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của  Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được tổ chức vào ngày 20/05/2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190520_20190520 - TDM - TB ket qua.pdf

HOSE

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
993.81
+6.59 (+0.67%)
104.14
+0.1 (+0.10%)
56.87
+0.17 (+0.31%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 0.0 0.0 (0.0%)
S&P500 2,978.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,282.3 +11.2 (+0.2%)
Hang Seng 26,690.8 +175.2 (+0.7%)
Nikkei 225 21,199.6 +113.6 (+0.5%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19