StockNews
Ngày đăng: 20/05/2019
HID: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 Back

HID: Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190520_20190520 - HID - CV xin gia han to chuc dhcd 2019.pdf

HOSE

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
994.75
+7.53 (+0.76%)
104.13
+0.1 (+0.09%)
56.78
+0.08 (+0.15%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 0.0 0.0 (0.0%)
S&P500 2,978.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,282.3 +11.2 (+0.2%)
Hang Seng 26,690.8 +175.2 (+0.7%)
Nikkei 225 21,199.6 +113.6 (+0.5%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19