StockNews
Ngày đăng: 13/01/2022
IDJ: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu Back

IDJ: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu

.

Tài liệu đính kèm:
1.IDJ_2022.1.13_66d73b6_CBTT_ngay_dang_ky_cuoi_cung_IDJ.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
PHS-WEB FUTURES
PHS-MOBILE FUTURES
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 36,407.1 -392.5 (-1.1%)
S&P500 4,700.6 -93.0 (-1.9%)
FTSE 100 7,516.9 +11.7 (+0.2%)
Hang Seng 23,047.4 +140.1 (+0.6%)
Nikkei 225 28,487.9 -844.3 (-2.9%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next