TIN SÀN
Ngày đăng: 13/01/2022
EVS: Thay đổi nhân sự Back

EVS: Thay đổi nhân sự

Tài liệu đính kèm:
1.EVS_2022.1.13_bb985e7_EVS_CBTT_NQ_HDQT_thay_doi_giam_doc_chi_nhanh_Sai_Gon.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
PHS-WEB FUTURES
PHS-MOBILE FUTURES
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 36,407.1 -392.5 (-1.1%)
S&P500 4,700.6 -93.0 (-1.9%)
FTSE 100 7,516.9 +11.7 (+0.2%)
Hang Seng 23,047.4 +140.1 (+0.6%)
Nikkei 225 28,487.9 -844.3 (-2.9%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next