TIN SÀN
Ngày đăng: 23/09/2022
VDS: Thông báo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Back

VDS: Thông báo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết như sau:

Tài liệu đính kèm:
20220923_20220922 - VDS - BCKQ dot chao ban cphieu ra cong chung va TB thay doi sl cp co quyen bq.pdf

HOSE

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
PHS-WEB FUTURES
PHS-MOBILE FUTURES
PHS-CUSTOMER PORTAL
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next