TIN SÀN
Ngày đăng: 23/09/2022
VDS: Đính chính quyết định số 50/2022 của HĐQT Back

VDS: Đính chính quyết định số 50/2022 của HĐQT

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo đính chính quyết định số 50/2022 của HĐQT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20220923_20220922 - VDS - Dinh chinh QD HDQT so 50 2022 QD HDQT.pdf

HOSE

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
PHS-WEB FUTURES
PHS-MOBILE FUTURES
PHS-CUSTOMER PORTAL
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next