TIN SÀN
Ngày đăng: 19/03/2023
PWS: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng Back

PWS: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

.

Tài liệu đính kèm:
1.PWS_2023.3.19_691f6fc_Bc_tien_do_sd_von_da_ky_so_Cty_ban_CBTT.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
PHS-WEB FUTURES
PHS-MOBILE FUTURES
PHS-CUSTOMER PORTAL
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next