PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 CAV 57.5 3,265 0.3% 56.8 74.0 56.7 2.3 0.0% 0.34 - - -
2 DHP 9.5 99 0.6% 10.4 11.0 8.5 2.9 0.0% 0.14 - - -
3 DQC 27.6 543 1.1% 19.7 25.9 14.8 72.8 0.2% 0.73 - - -
4 EMC 15.3 288 0.0% 18.8 23.2 10.5 0.1 0.0% 0.22 - - -
5 GEX 488.2 11,181 10.7% 22.9 28.5 13.9 5,725.0 1.3% 1.16 - - -
6 KSD 12.0 49 25.2% 4.1 7.3 3.6 25.6 0.1% 0.12 - - -
7 MBG 68.1 511 0.5% 7.5 10.3 4.2 1,811.1 2.3% 1.18 - - -
8 PAC 46.5 1,710 13.4% 36.8 37.0 17.6 41.7 0.1% 0.60 - - -
9 PHN 7.3 225 49.0% 31.0 34.0 19.7 1.2 0.0% 0.12 - - -
10 RAL 12.1 2,403 2.5% 199.0 241.9 68.0 22.4 0.4% 0.91 - - -
11 SAM 350.0 3,552 0.8% 10.1 14.3 9.0 292.3 0.1% 0.70 - - -
12 TSB 6.7 61 0.0% 9.0 9.6 6.5 0.1 0.0% 0.07 - - -
13 TYA 30.7 477 7.6% 15.6 15.8 10.0 61.9 0.3% 0.52 - - -
14 VTH 5.0 58 0.2% 11.6 11.9 7.5 0.1 0.0% 0.17 - - -