PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 ASM CTCP Tập đoàn Sao Mai HOSE Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Chăn nuôi 258.9 18/01/2010
2 HVA CTCP Đầu tư HVA HNX Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Chăn nuôi 5.7 17/03/2020