PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 APC CTCP Chiếu xạ An Phú HOSE Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Hoạt động dịch vụ có liên quan đến nông lâm nghiệp 19.9 05/02/2010
2 PSW CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ HNX Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Hoạt động dịch vụ có liên quan đến nông lâm nghiệp 17.0 21/07/2015