PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 SDC CTCP Tư vấn Sông Đà HNX Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật Dịch vụ thiết kế chuyên biệt 2.6 25/12/2006