PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 IBC CTCP Đầu tư Apax Holdings HOSE Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật Dịch vụ tư vấn quản lý, môi trường, KH - KT 83.2 15/12/2017