PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 DSN CTCP Công viên nước Đầm Sen HOSE Nghệ thuật và dịch vụ giải trí Công nghiệp giải trí, đánh bạc và tiêu khiển 12.1 26/10/2010
2 RIC CTCP Quốc tế Hoàng Gia HOSE Nghệ thuật và dịch vụ giải trí Công nghiệp giải trí, đánh bạc và tiêu khiển 70.4 31/07/2007