PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 ASP CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha HOSE Tiện ích cộng đồng Phân phối khí đốt tự nhiên 37.3 15/02/2008
2 CNG CTCP CNG Việt Nam HOSE Tiện ích cộng đồng Phân phối khí đốt tự nhiên 27.0 23/11/2011
3 GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP HOSE Tiện ích cộng đồng Phân phối khí đốt tự nhiên 1,913.9 21/05/2012
4 PCG CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị HNX Tiện ích cộng đồng Phân phối khí đốt tự nhiên 18.9 29/12/2010
5 PGC Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP HOSE Tiện ích cộng đồng Phân phối khí đốt tự nhiên 60.3 24/11/2006
6 PGD CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam HOSE Tiện ích cộng đồng Phân phối khí đốt tự nhiên 90.0 26/11/2009
7 PGS CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam HNX Tiện ích cộng đồng Phân phối khí đốt tự nhiên 50.0 15/11/2007
8 PVG CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam HNX Tiện ích cộng đồng Phân phối khí đốt tự nhiên 36.5 07/01/2009