PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 BCG CTCP Bamboo Capital HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 136.0 16/07/2015
2 C47 CTCP Xây dựng 47 HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 18.7 30/03/2011
3 C92 CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 5.3 19/11/2007
4 CEE CTCP Xây dựng Hạ tầng CII HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 39.5 15/05/2017
5 CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 238.8 18/05/2006
6 CMS CTCP CMVIETNAM HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 17.2 29/11/2010
7 CT6 CTCP Công trình 6 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 6.1 15/05/2020
8 CTI CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 54.8 19/03/2010
9 DPG CTCP Đạt Phương HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 43.5 22/05/2018
10 HAS CTCP Hacisco HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 7.8 19/12/2002
11 HTI CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 24.9 20/12/2010
12 KTT CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 3.0 28/10/2010
13 L18 CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 23.0 23/04/2008
14 L35 CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 3.3 25/03/2010
15 LCG CTCP Licogi 16 HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 115.2 18/11/2008
16 LCS CTCP Licogi 166 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 7.6 06/07/2010
17 LGC CTCP Đầu tư Cầu đường CII HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 192.9 27/12/2006
18 LHC CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 7.2 13/01/2010
19 LIG CTCP Licogi 13 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 64.0 22/04/2010
20 LUT CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 15.0 04/01/2008
21 MCO CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 4.1 21/12/2006
22 MST CTCP Đầu tư MST HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 35.5 10/05/2016
23 PC1 CTCP Xây lắp Điện I HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 191.2 16/11/2016
24 PEN CTCP Xây lắp III Petrolimex HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 5.0 25/09/2014
25 PHC CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 25.7 03/10/2018
26 PPS CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 15.0 07/01/2011
27 PVX Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 400.0 17/06/2020
28 PXS CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 60.0 02/06/2010
29 PXT CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 20.0 01/06/2010
30 QTC CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 2.7 16/01/2009
31 ROS CTCP Xây dựng FLC Faros HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 567.6 01/09/2016
32 S55 CTCP Sông Đà 505 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 10.0 22/12/2006
33 S99 CTCP SCI HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 52.4 22/12/2006
34 SD2 CTCP Sông Đà 2 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 14.4 30/11/2007
35 SD4 CTCP Sông Đà 4 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 10.3 24/06/2008
36 SD5 CTCP Sông Đà 5 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 26.0 27/12/2006
37 SD6 CTCP Sông Đà 6 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 34.8 25/12/2006
38 SD9 CTCP Sông Đà 9 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 34.2 20/12/2006
39 SDT CTCP Sông Đà 10 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 42.7 14/12/2006
40 SJE CTCP Sông Đà 11 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 22.0 14/12/2006
41 TA9 CTCP Xây lắp Thành An 96 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 12.4 31/07/2015
42 TCD CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 47.3 26/05/2017
43 TGG CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 27.3 25/05/2018
44 THD CTCP Thaiholdings HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 53.9 19/06/2020
45 TTL Tổng Công ty Thăng Long - CTCP HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 41.9 18/01/2018
46 VE1 CTCP Xây dựng Điện VNECO 1 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 5.9 04/09/2008
47 VE2 CTCP Xây dựng Điện VNECO 2 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 2.1 26/07/2010
48 VE3 CTCP Xây dựng Điện VNECO 3 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 1.3 30/06/2010
49 VE4 CTCP Xây dựng Điện VNECO4 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 1.0 16/10/2012
50 VE8 CTCP Xây dựng Điện VNECO 8 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 1.8 27/08/2012
51 VE9 CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 12.5 17/11/2020
52 VMI CTCP Khoáng sản và Đầu tư Visaco HNX Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 10.9 09/10/2014
53 VNE Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 81.9 09/08/2007
54 VSI CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước HOSE Xây dựng và bất động sản Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng 13.2 24/12/2010