PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 AGG CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 82.4 09/01/2020
2 API CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương HNX Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 35.4 13/09/2010
3 BCE CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 30.0 28/06/2010
4 CDC CTCP Chương Dương HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 15.7 13/09/2010
5 CEO CTCP Tập đoàn C.E.O HNX Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 257.3 29/09/2014
6 CIG CTCP COMA 18 HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 31.5 19/07/2011
7 CKG CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 52.5 25/03/2020
8 D11 CTCP Địa ốc 11 HNX Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 6.6 25/02/2011
9 D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 30.3 14/08/2009
10 DIG Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 314.9 19/08/2009
11 DTA CTCP Đệ Tam HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 18.1 16/07/2010
12 DXG CTCP Tập đoàn Đất Xanh HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 518.3 22/12/2009
13 EVG CTCP Tập đoàn EverLand HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 60.0 08/06/2017
14 FIR CTCP Địa ốc First Real HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 27.0 18/10/2018
15 FLC CTCP Tập đoàn FLC HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 710.0 06/08/2013
16 HDC CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 65.9 08/10/2007
17 HDG CTCP Tập đoàn Hà Đô HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 154.3 02/02/2010
18 HLD CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND HNX Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 20.0 26/03/2013
19 HPX CTCP Đầu tư Hải Phát HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 264.5 24/07/2018
20 HQC CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 476.6 20/10/2010
21 HU1 CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 10.0 03/11/2011
22 HUT CTCP Tasco HNX Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 268.6 11/04/2008
23 ICG CTCP Xây dựng Sông Hồng HNX Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 17.6 21/04/2009
24 IJC CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 217.1 19/04/2010
25 ITC CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 79.3 19/10/2009
26 KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 558.8 01/02/2010
27 L14 CTCP Licogi 14 HNX Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 24.3 13/09/2011
28 NBB CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 78.2 18/02/2009
29 NDN CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng HNX Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 62.3 21/04/2011
30 NHA Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội HNX Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 24.1 21/01/2021
31 NLG CTCP Đầu tư Nam Long HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 275.3 08/04/2013
32 NTL CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 61.0 21/12/2007
33 NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 986.3 28/12/2016
34 PDR CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 396.2 30/07/2010
35 PXI CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 30.0 21/06/2010
36 QCG CTCP Quốc Cường Gia Lai HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 275.1 09/08/2010
37 RCL CTCP Địa ốc Chợ Lớn HNX Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 12.6 14/06/2007
38 SCR CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 366.4 18/11/2016
39 TDC CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 100.0 04/05/2010
40 VC3 CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông HNX Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 61.0 13/12/2007
41 VC7 CTCP Xây dựng Số 7 HNX Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 24.0 28/12/2007
42 VCR CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex HNX Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 180.0 10/05/2010
43 VHM CTCP Vinhomes HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 3,289.5 17/05/2018
44 VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 3,382.4 19/09/2007
45 VPH CTCP Vạn Phát Hưng HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 95.4 09/09/2009
46 VPI CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST HOSE Xây dựng và bất động sản Phát triển bất động sản 200.0 29/06/2018