PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 ADS CTCP Damsan HOSE Sản xuất Dệt May - Giầy Da 28.1 29/06/2016
2 FTM CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân HOSE Sản xuất Dệt May - Giầy Da 50.0 06/02/2017
3 STK CTCP Sợi Thế Kỷ HOSE Sản xuất Dệt May - Giầy Da 68.2 30/09/2015
4 TVT Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP HOSE Sản xuất Dệt May - Giầy Da 21.0 17/07/2017