PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 KMR CTCP Mirae HOSE Sản xuất Sản xuất các sản phẩm dệt 56.9 30/06/2008