PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 APP CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ HNX Sản xuất Sản phẩm dầu mỏ tinh chế và than cốc 4.7 05/10/2010
2 PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP HNX Sản xuất Sản phẩm dầu mỏ tinh chế và than cốc 80.8 27/12/2006