PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 CAV CTCP Dây Cáp điện Việt Nam HOSE Sản xuất Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 57.5 08/12/2014
2 DHP CTCP Điện cơ Hải Phòng HNX Sản xuất Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 9.5 21/03/2013
3 DQC CTCP Bóng đèn Điện Quang HOSE Sản xuất Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 27.6 21/02/2008
4 EMC CTCP Cơ điện Thủ Đức HOSE Sản xuất Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 15.3 29/11/2012
5 GEX Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam HOSE Sản xuất Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 482.0 18/01/2018
6 KSD CTCP Đầu tư DNA HNX Sản xuất Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 12.0 28/04/2010
7 MBG CTCP Tập đoàn MBG HNX Sản xuất Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 68.1 26/11/2015
8 PAC CTCP Pin Ắc quy Miền Nam HOSE Sản xuất Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 46.5 12/12/2006
9 PHN CTCP Pin Hà Nội HNX Sản xuất Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 7.3 13/03/2019
10 RAL CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông HOSE Sản xuất Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 11.5 06/12/2006
11 SAM CTCP SAM HOLDINGS HOSE Sản xuất Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 256.5 28/07/2000
12 TSB CTCP Ắc quy Tia Sáng HNX Sản xuất Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 6.7 19/01/2011
13 TYA CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam HOSE Sản xuất Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 30.7 15/02/2006
14 VTH CTCP Dây cáp Điện Việt Thái HNX Sản xuất Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện 5.0 29/10/2014