PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 CTV CTCP Đầu Tư - Sản Xuất Và Thương Mại Việt Nam HNX Thương mại (Bán sỉ và bán lẻ) Bán buôn 2.0 09/09/2011
2 GFC CTCP Thủy Sản Gentraco HNX Thương mại (Bán sỉ và bán lẻ) Bán buôn 8.5 21/04/2011
3 MAX CTCP Khai Khoáng & Cơ Khí Hữu Nghị Vĩnh Sinh HNX Thương mại (Bán sỉ và bán lẻ) Bán buôn 7.2 22/06/2011