PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 AAV CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc HNX Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 31.9 25/06/2018
2 ABS CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận HOSE Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 80.0 18/03/2020
3 DBT CTCP Dược phẩm Bến Tre HNX Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 14.2 28/10/2020
4 HAI CTCP Nông dược H.A.I HOSE Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 182.7 20/04/2010
5 HAT CTCP Thương mại Bia Hà Nội HNX Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 3.1 29/10/2010
6 HKB CTCP Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc HNX Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 51.6 08/04/2015
7 LMH CTCP Landmark Holding HOSE Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 25.6 29/06/2020
8 MCF CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm HNX Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 10.8 14/02/2011
9 MSC CTCP Dịch vụ Phú Nhuận HNX Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 22.5 08/02/2017
10 PCT CTCP Vận tải Khí và Hoá chất Việt Nam HNX Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 23.0 12/09/2011
11 PIT CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex HOSE Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 14.2 24/01/2008
12 PLX Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam HOSE Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 1,218.8 21/04/2017
13 PMG CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung HOSE Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 46.3 25/01/2018
14 PPY CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên HNX Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 8.2 02/03/2016
15 PSC CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn HNX Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 7.2 29/12/2006
16 PSE CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ HNX Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 12.5 18/03/2015
17 PSH CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu HOSE Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 126.2 24/06/2020
18 QBS CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình HOSE Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 69.3 13/11/2014
19 SHN CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội HNX Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 129.6 16/12/2009
20 TDG CTCP Dầu khí Thái Dương HOSE Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 16.8 15/06/2017
21 TSC CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ HOSE Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 147.6 04/10/2007
22 VFG CTCP Khử trùng Việt Nam HOSE Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 32.1 17/12/2009
23 VID CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông HOSE Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 30.9 25/12/2006
24 VMD CTCP Y Dược phẩm Vimedimex HOSE Bán buôn Bán buôn hàng tiêu dùng 15.4 30/09/2010