PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 CMG CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC HOSE Công nghệ - Truyền thông Các dịch vụ thông tin khác 100.0 22/01/2010
2 PIA CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex HNX Công nghệ - Truyền thông Các dịch vụ thông tin khác 3.9 06/09/2019