PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 APC CTCP Chiếu xạ An Phú HOSE Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Hoạt động dịch vụ có liên quan đến nông lâm nghiệp 19.9 05/02/2010
2 ASM CTCP Tập đoàn Sao Mai HOSE Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Chăn nuôi 258.9 18/01/2010
3 CTP CTCP Minh Khanh Capital Trading Public HNX Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Trồng trọt 12.1 28/07/2016
4 HAG CTCP Hoàng Anh Gia Lai HOSE Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Trồng trọt 927.4 22/12/2008
5 HKT CTCP Đầu tư Ego Việt Nam HNX Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Trồng trọt 6.1 12/01/2017
6 HNG CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai HOSE Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Trồng trọt 1,108.6 20/07/2015
7 HSL CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà HOSE Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Trồng trọt 15.7 10/05/2018
8 HVA CTCP Đầu tư HVA HNX Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Chăn nuôi 5.7 17/03/2020
9 NSC CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam HOSE Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Trồng trọt 17.6 21/12/2006
10 PSW CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ HNX Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Hoạt động dịch vụ có liên quan đến nông lâm nghiệp 17.0 21/07/2015
11 SJF CTCP Đầu tư Sao Thái Dương HOSE Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Trồng trọt 79.2 05/07/2017
12 SSC CTCP Giống cây trồng Miền Nam HOSE Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Trồng trọt 13.3 01/03/2005
13 VIF Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP HNX Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp Lâm nghiệp 350.0 03/02/2020