PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Thông tin chung
STT Tên công ty Sàn Nhóm ngành Ngành CPĐLH (triệu CP) Ngày niêm yết
1 ASG CTCP Tập đoàn ASG HOSE Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 63.0 24/09/2020
2 BSC CTCP Dịch vụ Bến Thành HNX Vận tải và kho bãi Kho bãi 3.2 05/01/2011
3 CAG CTCP Cảng An Giang HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 13.8 04/12/2017
4 CDN CTCP Cảng Đà Nẵng HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 99.0 30/11/2016
5 CLL CTCP Cảng Cát Lái HOSE Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 34.0 08/07/2014
6 DL1 CTCP Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam HNX Vận tải và kho bãi Vận chuyển khách đường bộ - Hệ thống trạm dừng 101.2 10/03/2010
7 DS3 CTCP Quản lý Đường sông Số 3 HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 10.7 21/08/2017
8 DVP CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ HOSE Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 40.0 01/12/2009
9 DXP CTCP Cảng Đoạn Xá HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 26.0 08/06/2009
10 GIC CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 12.1 06/11/2020
11 GMD CTCP Gemadept HOSE Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 301.4 22/04/2002
12 GSP CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 36.0 09/03/2012
13 HAH CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An HOSE Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 47.4 11/03/2015
14 HCT CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng HNX Vận tải và kho bãi Vận tải hàng hóa đường bộ 2.0 27/11/2007
15 HHG CTCP Hoàng Hà HNX Vận tải và kho bãi Vận tải hàng hóa đường bộ 34.9 28/07/2010
16 HMH CTCP Hải Minh HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 12.8 28/07/2010
17 HTV CTCP Vận tải Hà Tiên HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 13.1 05/01/2006
18 HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải hàng không 1,418.3 07/05/2019
19 ILB CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình HOSE Vận tải và kho bãi Kho bãi 24.5 15/05/2019
20 MAC CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 15.1 24/12/2009
21 MAS CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 4.3 15/07/2014
22 MHC CTCP MHC HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 41.4 21/03/2005
23 MNC CTCP Mai Linh Miền Trung HNX Vận tải và kho bãi Vận chuyển khách đường bộ - Hệ thống trạm dừng 9.3 16/12/2010
24 NAP CTCP Cảng Nghệ Tĩnh HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 21.5 27/03/2018
25 NCT CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài HOSE Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 26.2 08/01/2015
26 PDN CTCP Cảng Đồng Nai HOSE Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 18.5 26/10/2011
27 PGT CTCP PGT Holdings HNX Vận tải và kho bãi Vận chuyển khách đường bộ - Hệ thống trạm dừng 8.9 25/12/2009
28 PHP CTCP Cảng Hải Phòng HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 327.0 12/08/2015
29 PJC CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội HNX Vận tải và kho bãi Vận tải hàng hóa đường bộ 7.3 25/12/2006
30 PJT CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 15.4 28/12/2006
31 PRC CTCP Logistics Portserco HNX Vận tải và kho bãi Vận tải hàng hóa đường bộ 1.2 29/11/2010
32 PTS CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng HNX Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 5.6 01/12/2006
33 PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 323.7 10/12/2007
34 SBC CTCP Vận Tải & Giao Nhận Bia Sài Gòn HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải hàng hóa đường bộ 8.0 02/06/2010
35 SCS CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn HOSE Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 50.7 03/08/2018
36 SFI CTCP Đại lý Vận tải SAFI HOSE Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 13.4 29/12/2006
37 SGN CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn HOSE Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 33.5 01/08/2018
38 SKG CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 63.3 08/07/2014
39 STG CTCP Kho vận Miền Nam HOSE Vận tải và kho bãi Kho bãi 98.3 02/03/2010
40 TCL CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng HOSE Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 30.2 24/12/2009
41 TCO CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải HOSE Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 16.7 27/02/2012
42 TCT CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh HOSE Vận tải và kho bãi Vận chuyển tham quan 12.8 22/03/2016
43 TJC CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại HNX Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 8.6 17/12/2007
44 TMS CTCP Transimex HOSE Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 81.4 04/08/2000
45 TTZ CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung HNX Vận tải và kho bãi Vận tải hàng hóa đường bộ 7.6 29/01/2013
46 VCV CTCP Vận Tải Vinaconex HNX Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 11.0 05/08/2010
47 VGP CTCP Cảng Rau Quả HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 7.8 12/06/2009
48 VIP CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 65.5 21/12/2006
49 VJC CTCP Hàng không Vietjet HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải hàng không 523.8 28/02/2017
50 VMS CTCP Phát triển Hàng Hải HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 9.0 20/10/2015
51 VNF CTCP Vinafreight HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 8.4 01/12/2010
52 VNL CTCP Logistics Vinalink HOSE Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 9.0 17/08/2009
53 VNS CTCP Ánh Dương Việt Nam HOSE Vận tải và kho bãi Vận chuyển khách đường bộ - Hệ thống trạm dừng 67.9 29/07/2008
54 VNT CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 11.9 14/08/2009
55 VOS CTCP Vận tải Biển Việt Nam HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 140.0 08/09/2010
56 VSA CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 14.1 22/12/2015
57 VSC CTCP Container Việt Nam HOSE Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 55.1 09/01/2008
58 VSM CTCP Container Miền Trung HNX Vận tải và kho bãi Vận tải hàng hóa đường bộ 3.0 17/07/2017
59 VTO CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco HOSE Vận tải và kho bãi Vận tải đường thủy 78.9 09/10/2007
60 WCS CTCP Bến xe Miền Tây HNX Vận tải và kho bãi Hoạt động dịch vụ liên quan đến vận tải 2.5 17/09/2010