(:)
:
Theo dõi mã này:
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Mã chứng khoán:
(Danh sách Công ty)
Thay đổi
Khối lượng
Mở cửa
Cao
Thấp
Thị trường & Giao dịch Lợi nhuận & Cổ tức Chỉ số cơ bản (4Q) Tài chính (4Q) xem hết
KLGD BQ (x1000) EPS (4Q) P/E (4Q) Doanh thu (tỷ VNĐ)
SL Cổ phiếu ĐLH Cổ tức P/B LN ròng (tỷ VNĐ)
Vốn hóa (tỷ VNĐ) Lợi suất cổ tức ROA Tăng trưởng DT
NĐTNN Sở hữu Ngày GDKHQ ROE Tăng trưởng LN
Beta Giá sổ sách Tỷ suất LN ròng Tăng trưởng EPS

Biểu đồ

Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi % Thay đổi KL (x1000) Giao dịch NN % NN Mua ròng (tỷ VNĐ)
Tin liên quan
 
Công ty cùng ngành
Giá % Thay đổi KL (x1000) P/E P/B Vốn hóa (tỷ VNĐ)
Báo cáo mới nhất
Ngày Nguồn Nội dung
 
Thông tin Công ty
Tên chính thức
Tên tiếng Anh
Tên tắt
Vốn pháp định
Địa chỉ
Điện thoại
Fax
Trang Web

Ban Lãnh đạo
Họ tên Chức vị

Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 56
Sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 23
Sở hữu khác 30

Giới thiệu Công ty
Lĩnh vực

- Quỹ đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm
- Các lĩnh vực đầu tư cụ thể: Dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, Nông nghiệp, thủy sản, BĐS & Cơ sở hạ tầng...

Giới thiệu

- Việc huy động vốn thành lập Quỹ được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 110/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 29/12/2015 và QĐ số 296/QĐ-UBCK do UBCKNN cấp ngày 25/03/2016 về việc chấp thuận gia hạn GCNĐK chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng
- Ngày 22/12/2016 giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với gía tham chiếu 10.000 đ/cp. null