Mô tả công việc:

 • Phân tích hoạt động kinh doanh của các đơn vị kinh doanh trong Công ty.
  • Phân tích dữ liệu hoạt động kinh doanh của các đơn vị kinh doanh và đưa ra đánh giá, kiến nghị thay đổi.
  • Dựa trên các dữ liệu thực tế đã phân tích để phát triển các chính sách mới cho Khối Môi giới.
 • Phân tích thị trường
  • Tiến hành phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và phân khúc khách hàng để xác định cơ hội tăng trưởng và xu hướng thị trường..
 • Phối hợp với khối/ phòng ban ở Hội Sở để hỗ trợ cho Khối Môi giới hoạt động hiệu quả.
  • Làm việc như là cầu nối giữa khối kinh doanh và khối văn phòng để hỗ trợ cho việc phát triển kinh doanh.
  • Ghi nhận thông tin liên quan đến tình hình bất thường hoặc thay đổi tại chi nhánh và báo cáo với người quản lý trực tiếp để công ty có thể cung cấp phản ứng kịp thời và hỗ trợ đầy đủ cho các môi giới và chi nhánh.
  • Kết hợp với phòng IT để tạo/ xóa/ thay đổi ID cho Môi giới/ CTV.
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ môi giới.
  • Đánh giá kết quả kinh doanh của môi giới trong và gửi cho nhân sự để đánh giá hiệu suất.
  • Đưa ra ý kiến về việc thăng chức / giáng chức / giữ vị trí và tăng / giảm / giữ mức lương.
  • Phối hợp với Khối Nhân sự để đưa ra các khuyến nghị cho Tổng Giám đốc về việc ban hành thư nhắc nhở, cảnh báo và chấm dứt cho các môi giới không đạt được mục tiêu hàng tháng.
 • Giám sát hoạt động của hệ thống giao dịch
  • Giám sát và nhận phản hồi về hoạt động của hệ thống giao dịch chứng khoán.
  • Phối hợp với các khối/ phòng ban có liên quan để đảm bảo hệ thống giao dịch chứng khoán vận hành thông suốt và hiệu quả.
 • Viết/ cập nhật quy trình và chính sách của Phòng quản lý môi giới.
 • Nhiệm vụ khác được phân công

Yêu cầu công việc:

 • Cử nhân chuyên ngành tài chính.
 • Có kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Tư duy logic tốt
 • Ý thức tốt về số liệu/dữ liệu
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Tiếng Anh giao tiếp.
 • Có thể làm việc dưới áp lực cao.
 • Có kinh nghiệm về vị trí C&I 
 • Ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng