Mô tả công việc:

 • Xây dựng chiến lược đào tạo
  • Xác định nhu cầu đào tạo
  • Xây dựng lộ trình đào tạo và phát triển tài liệu đào tạo.
  • Thực hiện đào tạo
  • Đánh giá và cải tiến
  • Công cụ và hệ thống hỗ trợ
 • Quản lý và phát triển năng lực nhân viên
  • Xây dựng khung năng lực và các yêu cầu công việc cho từng vị trí công việc phòng Đào Tạo
  • Điều phối nhân sự thực hiện kế hoạch đào tạo
 • Vận hành, phát triển hệ sinh thái học tập nội bộ và số hóa bài giảng E-learning
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng, nâng cấp hệ thống E-learning
  • Sáng tạo nội dung đào tạo trên hệ thống đào tạo bao gồm: chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng cơ bản và thực hiện phát triển các nội dung đào tạo ngắn (micro learning)
  • Hướng dẫn các khối triển khai đào tạo trên hệ sinh thái học tập nội bộ.
  • Nghiên cứu, đề xuất và thực thi các giải pháp góp phần phát triển văn hóa học tập nội bộ.
 • Quản lý ngân sách đào tạo. Đánh giá và đề xuất các tổ chức đào tạo bên ngoài.
  • Lập kế hoạch và đề trình Ban Giám đốc ngân sách đào tạo.
  • Theo dõi, kiểm soát ngân sách đào tạo và hỗ trợ Trưởng khối Nhân sự trong việc thương thảo các hợp đồng liên quan đến các hoạt động phát triển học tập và sự nghiệp.
 • Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Khối Nhân sự
 • Xây dựng phát triển sự nghiệp cho nhân viên.
  • Công bố chính sách thăng tiến/giáng chức/luân chuyển và xem xét chính sách phúc lợi nhân viên.
  • Kết hợp với quản lý Khối/phòng ban xây dựng khung năng lực cho nhân viên để xây dựng chính sách nhân viên
 • Các công việc khác

Yêu cầu công việc: 

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm đào tạo hoặc trong lĩnh vực liên quan.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (MS Office), công cụ quản lý và đánh giá học tập
 • Có kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính.
 • Chăm chỉ, kiên nhẫn, chịu khó và trung thành
 • Kinh nghiệm giải quyết các quy trình đào tạo.
 • Khả năng thuyết phục và tạo sự ảnh hưởng tốt (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
 • Khả năng giao tiếp, tạo dựng và duy trì các mối quan hệ, điều phối hoạt động và thuyết trình tốt
 • Có khả năng tổ chức hoạt động, sự kiện và các công tác đào tạo.